Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

A ponoć ceny energii miały nie wzrosnąć!

Zaoszczędź kilkadziesiąt dodatkowych złotych rocznie, zakładając instalację fotowoltaiczną.

Opłata mocowa, jako dodatkowa pozycja na rachunku za energię pojawi się od 1 stycznia 2021 r. O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną? Prezes URE podał stawki opłaty mocowej!

Wprowadzenie opłaty mocowej od 1 stycznia 2021 roku wpłynie na podwyższenie rachunku za energię elektryczną. Dzisiaj, 30 listopada, Prezes URE opublikował informację w sprawie stawek opłaty mocowej, które będą bezpośrednio dotyczyły gospodarstw domowych. W zależności od rocznego zużycia energii, stawki będą się wahały od 1,87 zł/mies. do 10,46 zł/mies netto dla gospodarstw domowych.

Stawki opłaty mocowej

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. stawki opłaty mocowej, bez podatku od towarów i usług, czyli stawki netto będą wynosiły:


1) 1,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej


2) 4,48 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej

3) 7,47 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej


4) 10,46 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię
elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej

5) 0,0762 zł/kWh – w odniesieniu do innych odbiorców końcowych – w tym dla firm

Działania dotyczące ustanowienia opłaty mocowej zostały podjęte na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247)

Stawka opłaty mocowej dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym płatna jest za punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo – rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

Co z firmami? W godzinach szczytu będzie drożej!

Dla innych odbiorców końcowych (art. 70 ust. 1 pkt 2), do obliczenia stawki opłaty mocowej stosuje się wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby. Zgodnie z ustaleniami, te godziny to piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy – od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – od 7.00 do 21.00.

Stawka opłaty mocowej dla firm wynosi 76.20 zł za 1MWh. Opłata ta będzie doliczana do kosztów dystrybucji. Jak to może wyglądać w praktyce? Małe przedsiębiorstwo zużywające w godzinach od 7.00 do 21.00  na przykład 50MWh, musi się liczyć z dodatkową opłatą 3810zł.  Gorzej robi się w przypadku wielkich firm, które to zużywają energię w GWh,

Jak widać opłaty rosną głównie dla przedsiębiorstw. W tym przypadku opłata jest powiązania z wolumenem pobranej energii elektrycznej.  Kwota jest dla wszystkich taka sama, ale dla taryf B i A oznaczać będzie potężny wzrost procentowy. Przemysł energochłonny, jak huty i odlewnie muszą przemyśleć godziny pracy dla procesów technologicznych.

Kogo uderzy bardziej – duże czy małe firmy? Duże i wielkie firmy zapłacą sporo więcej za energię elektryczną.  Nie będzie im łatwo dostosować się do takich sporych (ale spodziewanych) podwyżek. W trudnej sytuacji mogą znaleźć się małe firmy: przez zaskoczenie. Mali przedsiębiorcy nie śledzą na bieżąco trendów i mogą być mocno zaskoczeni wzrostem rocznego rachunku o kilka(naście) tysięcy złotych.

W przypadku gospodarstw domowych koszty mogą wzrosnąć ponad 100zł w ujęciu rocznym. Co będzie się działo dalej zobaczymy. Państwo musi sfinansować rynek mocy i w zależności od rozwoju sytuacji stawki mogą być zmienione.

Źródło: URE

Poczytaj inne

Rządowa dotacja
już na Ciebie czeka!
Porozmawiajmy
o Twoim projekcie

Sprawdź aktualne informacje o dofinansowaniach Twojego systemu grzewczego.
Sprawdź    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
    Europa inwestująca w obszary wiejskie"

    Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

    Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

    Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.