Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolników? Wykorzystaj energię ze słońca w produkcji rolnej w szerszym zakresie niż do tej pory.

Zajmując się rolnictwem doskonale wiesz jak ważne w naszym życiu jest słońce. Dzięki fotowoltaice, może stać się ono jeszcze ważniejsze. Coraz większa automatyzacja w rolnictwie oznacza większe zużycie prądu, co przekłada się na coraz wyższe rachunki za prąd… a ceny energii w najbliższych latach mają wciąż rosnąć.

Największe korzyści związane z instalacją fotowoltaiczną

Dodatkowe zyski z zainwestowanych pieniędzy, nawet do 25 procent rocznie, przy skorzystaniu z ulg

Niezależność energetyczna – produkujesz energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu. Obniżasz rachunki za prąd nawet o 90%!

Duże oszczędności – mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój gospodarstwa

Zmniejszasz znacznie koszt wprowadzonej od stycznia Opłaty mocowej, której wysokość jest uzależniona od ilości pobranej ilości z sieci

Zabezpieczenie na gorsze czasy – koniuktura nie trwa wiecznie, dzisiaj wysokie rachunki za prąd nie stanowią problemu, lecz za jakiś czas to może się zmienić

Odpowiedzialność za środowisko – produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko, co jest szczególnie ważne w przypadku gospodarstw

Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać lub nieużytki, montując na nich instalację.

Dokonujesz odpisów amortyzacyjnych – koszt inwestycji związanej z instalacją systemu fotowoltaicznego możesz amortyzować, dokonując odpisów od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym

MAGAZYNUJ bez ograniczeń.
Gromadzenie energii elektrycznej w sieci publicznej odbywa się całkowicie bezgotówkowo. Gospodarze nie ponoszą żadnych kosztów, jednakże utracą część nadwyżki energii, którą przekazują do ww. sieci.
Szybka kalkulacja: w przypadku fotowoltaiki dla rolnictwa o przykładowej mocy do 10 kW stracą około 20% z przechowanego prądu. 

Natomiast jeśli w posiadaniu znajduje się instalacja od ponad 10 do 50 kW, to zakład zajmie 30% z przesłanej mu energii. TO NIE JEST DUŻO! Jako doświadczeni fachowcy w dziedzinie fotowoltaiki widzimy, że same instalacje Naszych klientów produkujące tak dużą ilość energii – pokrywają całkowicie roczne zapotrzebowanie na prąd, pomimo poniesionego deficytu związanego z przechowywaniem energii.

Zalety inwestycji dla gospodarstwa rolnego

Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstwa rolnego, poprzez zmniejszenie rachunków za prąd do symbolicznych opłat.

Pieniądze zainwestowane w instalację fotowoltaiczną zwracają się w ciągu maksymalnie kilku lat, a rolnicy zauważają korzyści już od pierwszych dni.

Bezawaryjna i niewymagająca serwisu instalacja, która będzie działać przez przynajmniej 25 lat.

Prąd z instalacji fotowoltaicznej to czysta energia, przy produkcji której nie są emitowane do środowiska niebezpieczne związki i substancje.

Formularz kontaktowy  Poczytaj na blogu

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Wentylacja mechaniczna w nowo budowanym domu.Podczas budowy własnego domu wiele decyzji trzeba podjąć,tworząc komfortową i funkcjonalną przestrzeń do życia
  Poczytaj...

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

  Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.