Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

Mój Prąd 3.0. Możliwe dofinansowanie instalacji PV zrealizowanej pomiędzy naborami.

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, był jednym z gości XIV Ogólnopolskiego FORUM POMP CIEPŁA I TECHNOLOGII GRZEWCZEJ. Przedstawiciel NFOŚiGW opowiedział o możliwości dofinansowania inicjatyw w obszarze ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Odniósł się także do pytań dotyczących programu Mój Prąd. 

Pompy ciepła i Czyste Powietrze

Przedstawiciel NFOŚiGW podkreślił, że fundusz wraz z wojewódzkimi jednostkami oraz Bankiem Ochrony Środowiska jest na stałe obecny w przedsięwzięciach z obszaru transformacji i efektywności energetycznej budownictwa. Dotychczas NFOŚiGW skupiał się na pomocy inwestycyjnej dedykowanej dużym przedsiębiorcom. Od kilku lat organizowane są programy wspierające działania prośrodowiskowe w gospodarstwach domowych. Najbliżej indywidualnych odbiorców są w szczególności wojewódzkie fundusze.

Michalski tłumaczył, że gospodarstwa domowe są miejscem perspektywicznym pod względem inicjatyw prośrodowiskowych – od kwestii kanalizacji, użytkowania wody po ogrzewnictwo i energię elektryczną. NFOŚiGW prowadzi szereg programów finansujących poszczególne działania.

Pierwsze z nich to Czyste Powietrze oraz bliźniaczy program Mój Prąd. Czyste Powietrze skierowany jest do osób chcących zmodernizować dom i wymienić źródło ciepła. Program ma charakter dotacyjny. Michalski przypomniał, że rusza także mechanizm udzielania pożyczek we współpracy z bankami. Zainteresowane osoby mogą skorzystać także z ulg podatkowych. W programie Czyste Powietrze można przede wszystkim ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w pompę ciepła, czyli preferowany kierunek implementacji rozwiązań w budownictwie.

Mój Prąd i trzecia edycja

W połączeniu z pompą ciepła może także funkcjonować mikroinstalacja fotowoltaiczna. Inwestycję można dofinansować z pomocą popularnego programu Mój Prąd. Druga edycja zakończyła się na początku grudnia 2020 r. Michalski potwierdził zapowiedzi, że NFOŚiGW planuje uruchomić kolejną edycję i obecnie trwają prace nad jego uruchomieniem. Z racji tego, że w drugiej edycji wpłynęło bardzo dużo wniosków, do tej pory trwa ich rozpatrywanie. Michalski zapewnił, że wnioskodawcy, który złożyli odpowiednie dokumenty w terminie, z pewnością otrzymają dofinansowanie do własnego źródła energii.

Michalski w odpowiedzi na pytania słuchaczy Forum poinformował, że najprawdopodobniej dotacje na mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu MÓJ PRĄD będą dostępne dla tych, którzy zrealizowali projekt między naborami, jednak podkreślił, że nie jest to ostateczna informacja. Wprowadzenie rozwiązania zostanie potwierdzone w momencie ogłoszenia trzeciej edycji. Poinformował ponadto, że NFOŚIGW pracuje nad tym, aby była możliwość dofinansowania rozwiązań OZE w nowych budynkach.

Pomoc dla budynków wielorodzinnych

Wiceprezes NFOŚiGW ustosunkował się także do pytań zadawanych przez widzów forum na temat ciepłownictwa. Wiele z nich dotyczyły pomoc dla budynków wielorodzinnych. Michalski przypomniał, że takie dofinansowanie oferowało NFOŚiGW w ramach środków unijnych (1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym), jednak nie cieszyło się dużą popularnością.

– Obecnie proponowałbym zajrzeć do Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym funkcjonuje Fundusz Termomodernizacji i Remontów. W ramach niego można uzyskać dofinansowanie inwestycji w budownictwie wielorodzinnym – wyjaśniał Michalski.

Pomoc dla ciepłownictwa

Michalski przypomniał o programach jak Ciepłownictwo Powiatowe czy Geotermia, w ramach których można sifinansować pompy ciepła w mini systemach ciepłowniczych. Jest to oferta skierowana  do przedsiębiorców i samorządów, ale także deweloperów. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach programu Energia Plus.

Michalski poinformował także, że NFOŚiGW rozważa “wejścia kapitałowe” w przedsięwzięcia ciepłownicze o charakterze lokalnym. Narodowy Fundusz chce wspomóc możliwości modernizacyjne przedsiębiorstw, gdyż wiele z nich nie ma możliwości zmodernizowania systemów ciepłowniczych tylko z pomocą środków samorządowych.

W całym kraju funkcjonuje projekt doradztwa energetycznego. W każdym WFOŚiGW pracuje kilku doradców, którzy służą pomocą osobom indywidualnym, ale i jednostkom w kontekście dofinansowania inicjatyw. Michalski zachęcał do korzystania z poradnictwa w zakresie dofinansowania projektów.

Źródło:GLOBenergia

Poczytaj inne

Rządowa dotacja
już na Ciebie czeka!
Porozmawiajmy
o Twoim projekcie

Sprawdź aktualne informacje o dofinansowaniach Twojego systemu grzewczego.
Sprawdź    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
    Europa inwestująca w obszary wiejskie"

    Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

    Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

    Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.