Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

DOTACJE, KTÓRE UŁATWIĄ INWESTYCJĘ W WYMIANĘ STAREGO ŹRODŁA OGRZEWANIA!

W ramach programu Czyste Powietrze dostępne są atrakcyjne dotacje na instalację powietrznych pomp ciepła. Przy standardowym poziomie wsparcia możliwe jest uzyskanie nawet 13,5 tysiąca złotych, natomiast przy podwyższonym poziomie wsparcia kwota ta może wynieść aż 18 tysięcy złotych. Warunkiem przyznania dotacji jest wycofanie nieskutecznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym. W celu sprawdzenia, czy konkretne urządzenie spełnia wymogi programu Czyste Powietrze, warto skorzystać z bazy danych dostępnej na stronie lista-zum.ios.edu.pl. Warto zaznaczyć, że wszystkie pompy ciepła Panasonic Aquarea spełniają te kryteria, z podwyższonym poziomem efektywności (A++ przy ERP55°C).

Program Mój Prąd oferuje możliwość połączenia pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, co pozwala na stworzenie wydajnego systemu energetycznego oraz znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych. Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Wymagane jest posiadanie kompleksowej umowy dotyczącej wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dotacje obejmują mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kWp, pokrywając nawet 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych na projekt.

Przy realizacji termomodernizacji istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na instalację fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze. Wartość tego wsparcia jest zgodna z zasadami programu Mój Prąd. Co istotne, można składać jedno wspólne zgłoszenie dla obu programów, jeśli planowana jest termomodernizacja.

Dodatkowo, zarówno w programie Czyste Powietrze, jak i Mój Prąd, istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Przysługuje ona właścicielom domów jednorodzinnych, którzy decydują się na przeprowadzenie termomodernizacji. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych, podlegających uldze, wynosi 53 tysiące złotych. Dzięki tej uldze można odliczyć część wydatków związanych z materiałami budowlanymi, urządzeniami i usługami związanymi z termomodernizacją od podatku. Należy jednak pamiętać, że wydatki, które zostały już dofinansowane, nie podlegają odliczeniu w ramach tej ulgi.

Szczegóły programu : https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy w odpowiednim doborze programu, jak i urządzeń.

Poczytaj inne

Rządowa dotacja
już na Ciebie czeka!
Porozmawiajmy
o Twoim projekcie

Sprawdź aktualne informacje o dofinansowaniach Twojego systemu grzewczego.
Sprawdź    "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
    Europa inwestująca w obszary wiejskie"

    Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

    Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

    Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.