Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

Rekuperacja

Czym jest rekuperacja?

Rekuperacja to system mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Sercem tego systemu jest urządzenie zwane rekuperatorem. System czerpie świeże powietrze z zewnątrz budynku i rozprowadza je przewodami po pomieszczeniach. Jednocześnie wyciąga zużyte powietrze i wyrzuca je na zewnątrz. Świeże powietrze poprzez wymiennik ciepła w rekuperatorze styka się (ale nie miesza) z usuwanym ogrzewając się lub schładzając w zależności od pory roku.

Zasady obowiązujące podczas montażu rekuperacji 

1. Projekt poparty wyliczeniami dla danego budynku.
2. Miejsce montażu rekuperatora.
3. Dobór rekuperatora.
4. Dobór instalacji.
5. Sposób wykonania instalacji.
6. Szczelność okien.
7. Otwory wentylacyjne w drzwiach bądź przycięcie drzwi.

Zimą można w ten sposób odzyskać nawet 30% ciepła!

WAŻNA INFORMACJA

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła –rekuperacji, jest największą w budynku dlatego ważne by ją uwzględnić i zaplanować.
Zaplanuj z nami swoją instalację rekuperacji już na etapie projektowania budynku, bądź najszybciej jak się da.

Pierwsze prace wykonawcze wykonuje się już na etapie stanu surowego zamkniętego.

Organizacja wymiany powietrza.

Wymiana powietrza w systemie anemostatów nawiewnych i wywiewnych zlokalizowanych na suficie. Sposób usunięcia lub dostarczenia powietrza do

danego pomieszczenia jest ściśle związany z jego przeznaczeniem.

Nawiew realizowany jest do tak zwanych pomieszczeń „czystych” tj. salon, gabinet, sypialnie, itp. Usuwanie powietrza odbywa się wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania „zanieczyszczeń”, np. zapachów i wilgoci. Powietrze wywiewane jest z tak zwanych pomieszczeń „brudnych”, czyli m.in. z kuchni, garderoby, łazienek, toalet i holu.

Ilość dostarczanego jak i usuwanego powietrza zostały odpowiednio przeliczony z osobna dla każdego z pomieszczeń. Rozprowadzanie powietrza odbywa się za pomocą elastycznych, bądź sztywnych przewodów.. Przewody posiadają niezbędny atest PZH.

Kanały te zostały zastosowane na odcinkach między rozdzielaczami a odpowiednio usytuowanymi puszkami rozprężnymi. Przewody prowadzone w warstwie izolacji stropu lub i w sufitach podwieszanych. Powietrze doprowadzone z centrali wentylacyjnej do skrzynek rozdzielczych transportowane jest np. elastycznym izolowanym przewodem Sonodec Classic, izolacja 50mm.

Jak rozprowadzane jest powietrze w domu?

Świeże powietrze zewnętrzne zasysane jest przez czerpnię ścienną i trafia do centrali wentylacyjnej

(rekuperatora), w której, po przejściu przez filtr, zostaje oczyszczone ze zgrubnych zanieczyszczeń, a następnie podgrzane w wymienniku ciepła. Wymiennik znajdujący się w centrali wentylacyjnej odpowiada za odzysk energii cieplnej z usuwanego powietrza z budynku, które przekazywane jest powietrzu nawiewanemu. Strumienie wentylacyjne nie mieszają się ze sobą w trakcie tego procesu.

Centrala wentylacyjna wtłacza świeże powietrze do instalacji nawiewnej systemu wentylacyjnego, które transportowane jest do skrzynki rozdzielczej, w której zostaje rozdzielone do systemu kanałów doprowadzających je do poszczególnych pomieszczeń. Na zakończeniach instalacji wentylacyjnej znajdują się skrzynki rozprężne, które za pomocą anemostatów sufitowych nawiewają powietrze do tzw. pomieszczeń „czystych”. Miejsca wlotu powierza do pomieszczeń powinny być dobrane wedle sztuki budowlanej. W celu zapewnienia właściwej wentylacji budynku drzwi wewnętrzne między wentylowanymi pomieszczeniami nie powinny być szczelne, aby powietrze nawiewane mogło swobodnie przemieszczać się w kierunku wyciągów. Wyjątkiem od tej zasady są drzwi do pomieszczeń poza strefą objętą projektowaną instalacją wentylacyjną, tj. kotłownia, czy garaż. Powietrze wywiewane z budynku przebywa odwrotną drogę co powietrze nawiewane – wyciągane jest za pomocą anemostatów sufitowych z tzw. pomieszczeń „brudnych”, transportowane jest siecią kanałów wyciągowych do skrzynki rozdzielczej, z której dostaje się do rekuperatora, w którym oddaje ciepło powietrzu nawiewanemu i zostaje wysunięte, na zewnątrz budynku przez wyrzutnię ścienną.

Formularz kontaktowy  Poczytaj na blogu

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Wentylacja mechaniczna w nowo budowanym domu.Podczas budowy własnego domu wiele decyzji trzeba podjąć,tworząc komfortową i funkcjonalną przestrzeń do życia
  Poczytaj...

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

  Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.