Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

Fotowoltaika dla firm

Kto może skorzystać?

Prawie każdy kto prowadzi działalność gospodarczą musi płacić za prąd. Nieważne czy jest właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, posiada małą czy średnią firmę. Niejednokrotnie koszty energii elektrycznej są kilkakrotnie wyższe od tych, które dotyczą gospodarstwa domowego. Obecnie można zaobserwować wzrost cen za prąd. Z różnych źródeł wynika, że niestety co roku będą one wzrastać. W przypadku firm koszty energii mogą  wzrosnąć nawet o kilkadziesiąt procent choćby ze względu na wprowadzoną w styczniu 2021r (na najbliższe 30 lat),” Opłatę mocową”, która w przypadku firm zwiększa koszt za jedną pobraną z sieci kilowatogodzinę 0,0762 zł. Jednym ze sposobów na uniknięcie tej opłaty jest montaż fotowoltaiki w firmie, gdyż potrzebną energię wyprodukujemy sami.

Unikaj wyższych kosztów – zamontuj własną elektrownię!

Na oszczędności i zyski wynikające z firmowej mikroinstalacji lub małej instalacji fotowoltaicznej składają się następujące fakty:

 • Dostępny status prosumenta – zwiększa opłacalność instalacji o wielkości do 50 kWp-mikroinstalacja.
 • Ceny instalacji fotowoltaicznych – najniższe w historii, ze względu na rozwój techniki i brak ceł na moduły z Chin.
 • Brak potrzeby projektów budowlanych, zgód, zezwoleń – wystarczy zgłoszenie do dostawcy energii.
 • Coraz wyższe rachunki za prąd, w szczególności – Opłata mocowa – dodatkowy koszt 0,0762 PLN za kWh w godzinach, między 7 a 22. -właśnie wtedy gdy, fotowoltaika wytwarza prąd , więc to świetny sposób na zredukowanie strat.
 • Korzystne sposoby finansowania, na przykład leasing.
 • Wysoka autokonsumpcja – niemal wszystkie zakłady najwięcej energii zużywają w dzień – czyli wtedy, gdy fotowoltaika działa pełną mocą.

Dlaczego ceny energii muszą rosnąć? Jednym z czynników jest obecna proekologiczna polityka Polski, zakładająca zwiększenie ilości OZE w miksie energetycznym oraz konieczność zmodernizowania i remontów starych elektrowni. Na wszystko to muszą znaleźć się pieniądze. Opłata mocowa pokazuje, że rząd chce ciężar tej modernizacji przerzucić przede wszystkim na przedsiębiorców.

Jeśli zużycie prądu w Twojej firmie wynosi mniej niż 50 MWh rocznie (lub nieco więcej), mamy dobre wieści – Twoja firma może zostać prosumentem, co znacząco zwiększa opłacalność instalacji.

Status prosumenta oznacza dla firmy:

 • Brak dodatkowej pracy papierkowej
 • Bezpłatne podłączenie do sieci
 • Lepsze zarządzanie nadwyżkami energii

Mikroinstalacja firmowa jest droższa od mikroinstalacji osoby prywatnej, ze względu na wyższy podatek VAT, jednak na ogół będzie też bardziej zyskowna, ze względu na wyższy poziom autokonsumpcji.

Mikroinstalacje i małe instalacje nie wymagają koncesji, ale na większe instalacje już tak. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2018 roku, podstawowy podział instalacji fotowoltaicznych opiera się na parametrze mocy tych systemów, które wynoszą odpowiednio:

<50 kWp – mikroinstalacja. Minimalna biurokracja. Brak kosztu przyłączenia i rozliczenia.

 • pomiędzy 50, a 500 kWp – mała instalacja. Wymagana pewna biurokracja, a koszt przyłączenia jest dzielony pomiędzy inwestora i energetykę.
 • pomiędzy 500 kWp, a 1 MWp – średnia instalacja. Wymagana koncesja.
 • powyżej 1 MWp – duża instalacja. Wymagana koncesja.

Większość firm, fabryk i zakładów produkcyjnych zadowoli się mikro lub małą instalacją.

Fotowoltaika dla firm o dużym zużyciu energii

Mikroinstalacje są zbyt małe dla fabryk i zakładów produkcyjnych z większym zapotrzebowaniem energetycznym. Dla takich odbiorców dobrym rozwiązaniem są tak zwane małe instalacje fotowoltaiczne (wcale nie takie małe, bo do 500 kW mocy), które nie wymagają koncesji elektrowni. Tak duże systemy można rozliczać tylko na zasadach ogólnych. Prąd sprzedawany jest po cenie energii czynnej z poprzedniego kwartału. Oznacza to, że firma sprzedaje prąd w podobny sposób, jak każda inna elektrownia.

Problem polega na tym, że cena sprzedaży energii wynosi ok. 40% ceny jej kupna. Zbyt duże instalacje fotowoltaiczne dla firm, które generują dużo nadwyżek, są więc znacznie mniej rentowne.

W ten sposób duże zakłady mają przed sobą trzy strategie:

 • zainwestować w bardzo dużą instalację, by zacząć zarabiać na sprzedawanej energii
 • zainwestować w instalację na tyle dużą, by koszt kupowanej energii równał się zyskom z energii sprzedanej i najwięcej oszczędzać
 • zainwestować w instalację na tyle małą, by poziom autokonsumpcji wynosił 100% – oferuje to najszybszy zwrot inwestycji

Większość firm wybiera  opcję numer 3, chcąc osiągnąć największe oszczędności ograniczonym kosztem.

Istotną kwestią jest zmaksymalizowanie autokonsumpcji.

Formularz kontaktowy  Poczytaj na blogu

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Rekuperacja-dlaczego warto?

  Wentylacja mechaniczna w nowo budowanym domu.Podczas budowy własnego domu wiele decyzji trzeba podjąć,tworząc komfortową i funkcjonalną przestrzeń do życia
  Poczytaj...

  "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Operacja pn. „Utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej”

  Mająca na celu utworzenie działalności gospodarczej w branży instalacyjnej na obszarze LGD „Okno Południowej Wielkopolski” oraz utworzenie 1 miejsca pracy w formie samozatrudnienia. Dodatkowo celem operacji jest także osiąganie przychodów z podjętej działalności.

  Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.