Tworzymy dobry klimat w Twoim domu dzięki wentylacji, klimatyzacji i systemom grzewczym – Ekozysk

Realizacje

Montaż centrali i kanałów wentylacyjnych.

Montaż centrali wentylacyjnej i kanałów z odpowiednio dobranych kształtek, w nowo powstającym domu opieki dla osób starszych.

Jak w każdym budynku tak i w tym dobry przepływ powietrza jest istotną kwestią.